Aanmelden voor de agenda

Een (niet commerciële) activiteit  in Oude- en Nieuwehorne wordt alleen opgenomen, als u dit per e-mail doorgeeft  aan: dorpsagenda@oude-nieuwehorne.nl. De activiteit wordt dan ook meegenomen in de eerstvolgende editie van dorpskrant Hoarnekrite.