Contributie-inning Plaatselijk Belang en Hoarnekrite

Binnenkort wordt de jaarlijkse contributie voor zowel Plaatselijk Belang als de Hoarnekrite weer geïnd via automatische incasso. Enkele leden betalen nog via kwitantie, ook deze contributiegelden zullen binnenkort worden opgehaald. De contributie voor beide is € 6,00 per jaar.

Bent u nog geen lid? Vul dan het incassoformulier in wat u bij deze Hoarnekrite vindt en lever het in bij één van de genoemde adressen. U mist dan nooit meer het nieuws uit onze dorpen en steunt Plaatselijk Belang in haar werk om onze dorpen nog mooier en leefbaarder te maken…

Loslopende konijnen in Nieuwehorne

Wat eerst wel een vertederend beeld was, veroorzaakte zo langzamerhand overlast: konijnen die rond de Finne aan de Bouwkamp loslopen. Hoe deze konijnen daar terecht zijn gekomen, is niet helemaal bekend. Waar de één zegt dat de konijnen ontsnapt zijn, zeggen andere verhalen dat ze losgelaten zijn. De waarheid zal in het midden liggen… Dat konijnen zich snel vermeerderen bleek helemaal waar te zijn: op een bepaald moment zijn er meer dan 15 konijnen bij elkaar gezien. Bij Plaatselijk Belang kwamen hierover meerdere opmerkingen binnen. Naast dat de konijnen in de tuinen gingen graven, leverde het bij de Schoterlandseweg ook gevaarlijke verkeerssituatie op.

Wij werden gewezen op de konijnenopvang in de Blesse. Zij proberen de konijnen te vangen, de beestjes worden door een dierenarts onderzocht en zij doen er alles aan om de konijnen als huisdier te herplaatsen. Het woord huisdier zegt ook al dat deze konijnen niet goed in het wild kunnen overleven, bij de eerste vangactie bleek ook dat er meerdere konijnen in slechte conditie waren.

Omdat de medewerkers van de konijnenopvang allemaal vrijwilligers zijn, is het voor hen niet haalbaar om regelmatig naar Nieuwehorne te komen. En omdat de bestuursleden van Plaatselijk Belang geen zicht hebben op het wel of niet aanwezig zijn van konijnen, doen wij een beroep op u als dorpsbewoners. Heeft u onlangs nog loslopende konijnen gezien? Meld het via info@oude-nieuwehorne.nl of laat een bericht achter op onze Facebook-pagina! Dan kunnen wij weer contact opnemen met de Konijnenopvang om verdere stappen te zetten.

Nieuws plaatselijk belang februari 2016

Werkgroep ‘actualiseren dorpsvisie’

De werkzaamheden rondom het realiseren van onze nieuwe dorpsvisie vorderen gestaag. Inmiddels hebben vier ´keukentafelgesprekken´ met dorpsbewoners plaats gevonden. Het waren prettige en goede gesprekken die ons de nodige informatie hebben opgeleverd op basis waarvan we nu een eerste aanzet voor de nieuwe visie zullen gaan schrijven. De deelnemers aan de gesprekken willen we hierbij alvast bedanken voor hun inbreng!

Nieuwbouwplan ´De Fjilden´

Eind januari hebben we weer rond de tafel gezeten met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen om te praten over de gang van zaken rondom De Fjilden. We hebben gesproken over de mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het uitblijven van de vraag naar bouwkavels. We waren het er wel over eens dat de te hoge m2 prijs in ieder geval niet verkoopbevorderend werkt. Lagere kavelprijzen zijn inmiddels vastgesteld door het College. Ook hebben we naar de marketingstrategie gekeken. Adviezen vanuit Plaatselijk Belang zijn onder andere het meer gebruik maken van social media, de website van de gemeente beter up-to-date houden m.b.t. het nieuwbouwplan en de bouwborden op een betere locatie gaan plaatsen. Ook de aanleg van een deel van de infrastructuur zou kunnen helpen. Op korte termijn volgt meer nieuws vanuit de gemeente.

Overleg Vogelwacht

Plaatselijk Belang heeft onlangs een overleg met bestuursleden van de Vogelwacht Oude- en Nieuwehorne gehad. De Vogelwacht wil haar activiteiten graag gaan uitbreiden van alleen vogelbeheer naar natuurbeheer in ruimere zin. Mooie voorbeelden hiervan zijn de aanleg, vorig jaar van een bloemenweide aan de Siebe Annesweg bij de Kiekenberg en het inzaaien van twee stroken grond op het oude UDIROS veld met een speciaal zadenmengsel. Dit als reactie op een verzoek van de Friese Milieu Federatie die op zoek is naar locaties om voor bijen aantrekkelijke bloemenvelden aan te leggen. Naast dat we ideeën hebben uitgewisseld met het vogelwachtbestuur, hebben we ook besproken op welke vlakken we elkaar in de toekomst eventueel kunnen versterken.

Vermilion

Ook is er regelmatig contact met Vermilion. Zij proberen ons zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken rondom de (proef)boringen naar aardgas vanaf de locatie ’Vogelweide’ in de Tjongervallei. Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat de proefboring vooralsnog is uitgesteld naar 2017. De enige activiteit die tot nu toe heeft plaats gevonden betreft een bouwkundige aanpassing van de boorlocatie. Zodra er meer bekend is, zullen we u op de hoogte stellen. Uitgebreidere informatie is te vinden op http://www.oude-nieuwehorne.nl/communicatie-vermilion/

 

Jaarvergadering

Als datum voor de jaarvergadering van Plaatselijk Belang kunt u alvast de avond van dinsdag 10 mei in uw agenda gaan noteren! Deze bijeenkomst zal weer gaan plaats vinden in de Kiekenhof. Het programma voor deze avond en het jaarverslag over 2015 zullen van tevoren in de Hoarnekrite worden opgenomen.

 

Informatieavond afvallen dinsdag 10 november

Wil je meer energie en minder vaak moe zijn? Zorgt je gewicht ervoor dat je minder lekker in je vel zit? Of loop je door jouw gewicht grote kans op gezondheidsrisico’s?

Mathilda Wijma van Diëtisten Friesland heeft veel ervaring met cliënten die door gewichtsverlies zich lichamelijk en mentaal veel beter zijn gaan voelen. Tijdens een informatieve lezing zal Mathilda ervaringsverhalen delen en vertellen hoe je op een verantwoorde manier afvalt.

Een van de ervaringen: ‘Nadat ik 15 kilo ben afgevallen voel ik me gezonder en zit ook veel lekkerder in mijn vel. Afvallen doe je niet even, het is een investering voor je hele leven. Ik heb geleerd dat ‘even lijnen’ niet helpt en dat je verantwoord afvalt en op gewicht blijft door structureel je eetgewoontes aan te passen.’

Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De informatieavond wordt georganiseerd in dorpshuis De Kiekenhof.

Wanneer? Dinsdag 10 november van 20.00 – 21.30 uur

Waar? Dorpshuis de Kiekenhof, Molenweg 29 in Nieuwehorne

Kosten? De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening

Opgave? Opgave is gewenst, maar niet verplicht. Opgave kan via marjan.bakker@friesewouden.nl