Lees meer : Vogelwacht

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Voorzitter:  Kees Kuiper – (0513) 54 14 17
 Secretaris:  Peter de Jong – (06) 53 73 68 61
 Penningmeester:  Jacqueline Andringa-Cox – (0513) 62 77 17)
 Nazorgcoördinator:  Bauke Visser
 Bestuurslid:  Hilbrand Postma
 Bestuurslid:  Willem Teun Tel