Lees meer : Vogelwacht

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Kees Kuiper 06-51 93 35 13
Secretaris Peter de Jong 06-53 73 68 61
Penningmeester Meintje Jonkman 06-81 05 00 63
Nazorgcoördinator Bauke Visser
Bestuurslid Henk Mulder
Bestuurslid Antoon de Wit
Bestuurslid Klaas Brouwer