Lezing Vogelwacht 15-11-2013

Vogel- en Natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne e.o.

Uitnodiging voor een lezing door de heer A. Booi

op vrijdag 15 november 2013 in de Kiekenhof om 20:00

thema: Impressie van bijzonder weidevogelbeheer

De heer Booi is vakfotograaf en houdt zich al 30 jaar bezig met natuur-fotografie. Twee jaar lang (voorjaar, zomer en herfst) heeft hij bij veehouder Murk Nijdam in Wommels vele gebeurtenissen gevolgd en gefotografeerd. Naast het weidevogelbeheer zorgden de aanleg van een zwaluwenwal en schelpenbank voor spectaculaire ontwikkelingen. Op deze bijzondere plek stond hij oog in oog met baltsende en broedende visdiefjes, kluten met jongen, oeverlopers, watersnippen en kemphanen. Al deze vogelsoorten, en nog vele andere, waren het afgelopen seizoen aanwezig. Na alle negatieve berichten over de gruttostand is het verademend te zien dat door de manier van beheer van veehouder Nijdam het aantal broedgevallen is verdubbeld. Laat u verrassen door de beelden en het daarbij horende verhaal.

Ook niet-leden zijn van harte welkom.