Redactiereglement

De redactie heeft een reglement o.a. voor de wijze waarop omgegaan wordt met kopij en advertenties.

Deze kunt u hier > downloaden (pdf).