Nieuws plaatselijk belang november 2015

Werkgroep Actualiseren Dorpsvisie, Meitinker, Nijbouwplan ‘de Fjilden’Werkgroep Actualiseren Dorpsvisie

De werkgroep die zich bezig gaat houden met het actualiseren van onze dorpsvisie is zo goed als samengesteld. De startbijeenkomst, waar ook Doarpswurk bij vertegenwoordigt zal zijn, is inmiddels gepland. Aansluitend zullen de zogenaamde keukentafelgesprekken worden georganiseerd. We nodigen u als inwoner van harte uit ook plaats te nemen aan deze keukentafel en mee te denken en praten over wat u belangrijk vindt voor en in onze dorpen. U kunt zich hiervoor opgeven via info@oude-nieuwehorne.nl .

 

Meitinker

 Onlangs hebben we ons periodiek overleg met de Meitinker voor onze dorpen, Ineke Jonker gehad. Deze keer werd ze vergezeld door eerder medewerker wijkmanagement bij de gemeente Heerenveen, Elly van Haastert. Elly komt als Meitinker Ineke versterken in onze dorpen.

De gemeente heeft sinds 1 januari op het gebied van zorg, jeugd en werk een aantal taken van het Rijk erbij gekregen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeente deze taken goedkoper en efficiënter kan uitvoeren. Zorg en ondersteuning worden zo dichter bij huis geregeld. Hebt u vragen over wonen, welzijn, zorg of financiële zorgen, dan kunt u bij de Meitinker terecht die dan samen met u een oplossing zoekt. Inwoners blijken de weg naar de Meitinker al goed te kunnen vinden. Uiteraard staat privacy hierbij hoog in het vaandel en worden we als Plaatselijk Belang alleen in algemene zin en niet over persoonlijke zaken geïnformeerd.

Ineke/Elly zijn te bereiken op telefoonnummer 0513-617756 en via e-mail op woonservicezone3@heerenveen.nl Op https://www.heerenveen.nl/zorgenondersteuning.html is ook de nodige informatie te vinden.

Nijbouwplan ‘de Fjilden’

 Het zal u niet zijn ontgaan. Er wordt gebouwd op de oude sportvelden! Van der Woude is gestart met de bouw van een twee onder één kap woning op Nieuwbouwplan ‘de Fjilden’. Als Plaatselijk Belang zijn we hier erg blij mee en hopen van harte dat dit een positief effect heeft op de verdere bouw in dit plan.

Kort geleden hebben we hierover ook een overleg met de gemeente, een makelaar die bekend is in ons gebied en een projectontwikkelaar gehad. Op basis van gepresenteerde onderzoeken en dit overleg, gaat de gemeente mogelijk het bestaande plan op enkele punten iets aanpassen, zodat wonen op De Fjilden aantrekkelijker wordt gemaakt. Het aangepaste plan wordt in januari 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hopelijk kan op korte termijn het beeld ‘oude sportvelden’ worden veranderd in het beeld ‘hier kunt u wonen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *