Opening nieuwe sportcomplex

Op vrijdag 11 januari 2013 wordt een uniek breedtesportcomplex in Nieuwehorne geopend.

Door het mobiliseren van de verscheidenheid aan kennis en ervaring is een lokale stichting “Horne Sport” er in geslaagd om op een volwaardige wijze mee te denken, mee te praten en mee te beslissen in de voorbereiding en realisering van een compleet nieuwe sportaccommodatie. Mede door de enthousiaste en daadkrachtige samenwerking van alle vrijwilligers is het vertrouwen gewonnen bij het gemeentebestuur en is er € 5,5 miljoen geïnvesteerd in een unieke, voor vrijwilligers toegeruste, breedtesportaccommodatie, dat dankzij ”Trias Energetica”energiezuinig functioneert en uit duurzame materialen is opgebouwd. Een accommodatie die gebruikt gaat worden door de ruim 700 actieve sporters van omni-sportvereniging UDIROS en tennisvereniging De Horne en de leerlingen van de plaatselijke basisscholen.

Om de behoefte aan woningbouw in Nieuwehorne mogelijk te maken is in een integrale ontwikkelingsvisie 2005 gepleit voor het verplaatsen van de sportvelden en de tennisbanen naar een nieuwe locatie. Het waren uiteindelijk de inwoners van Oude- en Nieuwehorne zelf die de gemeenteraad op 6 november 2008 het laatste “duwtje in de rug” gaven om bij deze plannen ook de bouw van een nieuwe oefenhal ter vervanging van het huidige en verouderde gymnastieklokaal, kleedruimten en kantines, mee te nemen. Het nieuwe complex bestaat o.a. uit een sportgebouw, korfbal- en voetbalvelden deels van kunstgras, een clubgebouw voor de tennisvereniging en all-weather tennisbanen. Het sportgebouw bestaat uit een oefenhal van 24.0 x 44.2 meter met een vrije hoogte van 9 meter. Voor wedstrijden zijn door de KNGU turnwedstrijdbanen over de hele hal in te richten. Verder is er belijning en inrichting aanwezig voor zaalvoetbal, zaalhandbal en seniorenkorfbal, 3 volleybalvelden of een volleybal centercourt en 9 badmintonvelden. Scoreborden en communicatievoorzieningen zijn beschikbaar. Het korfbalveld van kunstgras is multifunctioneel van opzet; zowel korfbal als pupillenvoetbal kan hierop plaats vinden.

In de aanbestedingsprocedure voor de realisatie van het complex heeft de trias-energetica een belangrijke rol gespeeld. Door het beperken van de energievraag, het gebruiken van duurzame energie en fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken, is het de bedoeling om stap voor stap klimaatneutraal te worden. De kosten van het energieverbruik zijn immers direct van invloed op de exploitatie. Daarom is bij de aanleg en bouw aandacht gegeven aan het aspect van duurzaamheid. Zo zijn in de nieuwbouw onder andere daglichtgeregelde verlichtingsystemen, hoogfrequente verlichtingsarmaturen, HR-cvketels, vloerverwarming, binnenkozijnen met FSC-keurmerk en zonnepanelen toegepast. Van het huidige sportcomplex is de lava van de tennisbanen en de toplaag van één van de sportvelden hergebruikt op het nieuwe complex.

Het plan is bovendien bijzonder, omdat ontwerp en ontwikkeling grotendeels op de schouders van dorpsbewoners rust. Via de Stichting Horne Sport, met daarin vertegenwoordigers van de sportverenigingen en Plaatselijk Belang, hebben vele vrijwilligers zich van de eerste gedachtevorming tot en met oplevering actief ingezet om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. En al die vrijwilligers blijven ook in de toekomst nodig om de exploitatie draaiende te houden.

Het resultaat mag er zijn! Met bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg als hoofdaannemer en de inzet van ook een aantal lokale ondernemingen is in een tijdsbestek van circa 9 maanden een fraai en functioneel sportcomplex gerealiseerd aan het Master van Dijkpaad in Nieuwehorne. Vanuit aspecten als sport en bewegen, leefbaarheid en volksgezondheid biedt het complex (nieuwe) perspectieven om ter plaatse een jaarrond aanbod te kunnen bieden.