Welkom op de website van Oude- en Nieuwehorne!

Op deze (vernieuwde) site vindt u informatie over actuele gebeurtenissen. Daarnaast geven de verschillende verenigingen/stichtingen/buurten informatie over zichzelf. De website wordt beheerd onder toezicht van Plaatselijk Belang en is nog in opbouw. Voor het leveren van bijdragen en suggesties kunt u contact opnemen met de webmaster (zie contactgegevens >).

De zusterdorpen Oude- en Nieuwehorne zijn gelegen in het zuidoosten van Friesland, op 8 km afstand van Heerenveen. In de directe omgeving wisselen houtwallen, bossen en kleinschalige landerijen elkaar af. De Schoterlandseweg vormt de centrale ontsluitingsas in het gebied. Naast de langgerekte dorpskernen van Oude- en Nieuwehorne is de lintbebouwing kenmerkend. Oude- en Nieuwehorne hebben samen ruim 2300 inwoners.

De dorpen hebben een goed voorzieningenniveau. Daarnaast is er veelzijdige kleinschalige bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. Oude- en Nieuwehorne zijn centraal gelegen in verschillende regionale fietsroutes en er zijn uitgebreide wandelmogelijkheden.

Hebt u een bericht voor of op deze website, dan kunt u de beheerder mailen >>.
Voor de dorpskrant Hoarnekrite kunt u dit e-mailadres >> gebruiken.