Wonen & Leven

Wonen & Leven

De dorpen Oude- en Nieuwehorne zijn een aangename plaats om in te wonen en te leven. In de dorpen is een veelzijdige kleinschalige bedrijvigheid aanwezig, een goed voorzieningen niveau en een rijk verenigingsleven. Deze pagina probeert een actueel overzicht te geven van de aanwezige voorzieningen, verenigingen, scholen en plaatselijk belang.

Nieuws uit categorie: Wonen & Leven

  • (0) Geacht bestuur, Zoals toegezegd in onze memo van 26 januari j.l sturen wij u hierbij ons vraag & antwoord document (zie bijlage) Gaswinning Langezwaag-Nijelamer. Wij verwachten met dit document een antwoord te ... Lees meer...
  • Renovatie plantsoen De Kastlein Nieuwehorne (0) De gemeente Heerenveen gaat binnenkort de beplanting rond het pleintje op het speelveld aan de De Kastlein rooien en opnieuw inplanten. Beplanting rooien De huidige beplanting voor achter de huisnummers De ... Lees meer...
  • Nieuws plaatselijk belang februari 2016 (0) Werkgroep ‘actualiseren dorpsvisie’ De werkzaamheden rondom het realiseren van onze nieuwe dorpsvisie vorderen gestaag. Inmiddels hebben vier ´keukentafelgesprekken´ met dorpsbewoners plaats gevonden. Het waren prettige en goede gesprekken die ons ... Lees meer...
  • Praat mee over zonneparken in Heerenveen – Uitnodiging (0) Praat mee over zonneparken in Heerenveen De gemeente Heerenveen krijgt vaak vragen van initiatiefnemers over de mogelijkheden van zonneparken in het grondgebied. Wat mag wel en wat niet? en waar wel ... Lees meer...
  • Communicatie Vermilion (0)   De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion) gesprekken gevoerd met verschillende plaatselijk belangorganisaties in de omgeving van haar locaties aan ’t Lange Ein bij Langezwaag en ... Lees meer...