Meester S. Wijbrandischool

Visie en Missie
De Meester S. Wijbrandischool is een christelijke basisschool met een open karakter. Hiermee bedoelen we dat kinderen uit alle geledingen welkom zijn. We leren en werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Samen met de kinderen proberen we naar de bijbelse normen te leven. We vertellen en bespreken drie keer per week een bijbelverhaal. Elke maandag houden we een weekopening.

Het plaatje van de school

Onze school telt ongeveer 115 kinderen. De meeste van hen komen uit Oudehorne of Nieuwehorne. Ook komt een aantal uit Oldeberkoop, omdat daar geen christelijke school is. Het schoolgebouw bestaat uit 6 lokalen, een overblijflokaal en een speellokaal. Het is een modern gebouw. Om de school is een ruim plein met twee zandbakken.

Klik hier waar we de komende jaren aan werken en meer informatie