Verenigingen

Je kan in Oude- en Nieuwehorne verschillende verenigingen vinden, zoals het Flaeijelfeest en muziekvereniging De Vrije Fries.