Vogelwacht

De Vogel- en Natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne e.o. is opgericht op 25 maart 1954. De Wacht is een afdeling van de B.F.V.W. (Bond van Friese Vogelwachten) die in 1947 werd opgericht om de weidevogels te beschermen.

Ook nu nog is weidevogelbescherming één van de speerpunten van de wacht. Op dit gebied werken de leden nauw samen met boeren. Vrijwilligers van de wacht, de nazorgers, brengen broedende vogels in kaart, en bij werkzaamheden op het land zorgen zij samen met de boeren ervoor dat nesten en jonge vogels worden beschermd.

De jeugd speelt een belangrijke rol bij de Vogel- en Natuurbeschermingswacht. Zij hebben een eigen afdeling. Natuurbeleving staat hier centraal. Het grootste jeugdproject is de Broedzorg: Onderhoud van nestkasten en inventarisatie van broedvogels is een jaarlijks terugkerende activiteit. Verder worden er excursies en activiteiten georganiseerd waarin flora en fauna centraal staan.

De Wacht heeft diverse werkgroepen en een eigen afdelingsblad genaamd “de mûzebiter” (buizerd). In dit blad staan verslagen van de werkgroepen en jaaroverzichten, maar ook excursies en andere wetenswaardigheden over de natuur in de omgeving van Oude- en Nieuwehorne .

Wilt U graag lid worden, of heeft U vragen, neem dan contact op met de voorzitter of de ledenadministratie:

Meintje Jonkman (voorzitter@vogelwachtoudenieuwehorne.nl)

Geke van der Let (ledenadministratie@vogelwachtoudenieuwehorne.nl)