Doarpsargyf

In 2004 is in overleg met Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne de “Stifting Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne” opgericht. Het is de bedoeling van het dorpsarchief om van het tweelingdorp oude ansichtkaarten – foto’s – aktes en notulen van verenigingen – boeken – films e.d. te bewaren voor later.

Het dorpsarchief wil deze zaken conserveren en met regelmaat laten zien aan belangstellenden. Eventueel worden er uitgaven gemaakt in de vorm van boeken, film, geluids-CD’s, foto-CD’s e.d. en worden er publicaties verzorgd. Op deze wijze hoopt de stichting ook meer belangstelling te wekken en te vergroten voor de plaatselijke en regionale historie.
Op de website www.doarpsargyf.nl kunt u al een kijkje nemen in een deel van het materiaal. Er wordt nog steeds druk gewerkt aan verdere digitalisering.
Zie ook de site van Historisch Informatiepunt Heerenveen (HIP).
Ook interessant: website over Geart Jabiks van den Berg >.

Lees meer >