Cultuurhistorie

In 1974 waren er plannen voor een waterbekken in de Tjongervallei bij Nieuwehorne.
Daartegen is toen fel geageerd door de plaatselijke bevolking.
De Werkgroep Waterbekken Nieuwehorne heeft hierover in 1974 een rapport uitgebracht. Daarin wordt een beeld geschetst van de vroegere en huidige cultuurhistorische en geologische situatie.
De tekst daarvan kunt u hier > (pdf) downloaden. De kaarten en afbeeldingen staan hier niet bij vermeld. Wilt u het originele rapport inzien, dan kunt u contact opnemen met het dorpsarchief.
Een artikel uit dorpskrant ‘Hoarnekrite’ over het bodemprofiel langs de 8e Wijk leest u hier: Hoarnekrite bodemprofiel (pdf).