De Frije Wiken

“De Frije Wiken” of “It lân fan it folk sûnder oeren” *: een prachtig, nog vrijwel onontdekt gebied in de Friese Wouden (Zuidoost Friesland). Een streek die in het Duits zo treffend als ‘Geheimtip’ bestempeld zou worden.

Een uniek kenmerk van het gebied is de wijkenstructuur. Het verstilde landschap wordt doorsneden door talloze vaarten en kanalen (wijken), die in het verleden werden aangelegd om de turf af te voeren. Na het afgraven van het veen werd het land stukje bij beetje in cultuur gebracht. Doordat er sprake was kleinschaligheid en een langzame ontwikkeling, kreeg tegelijkertijd de natuur gelegenheid om zich te herstellen.
De stichting heeft ook dit jaar weer verschillende activiteiten gepland. Op een bijeenkomst begin april 2013 stemden de Plaatselijke Belangen in met de geplande voorstellen.  Lees verder >>.

www.defrijewiken.nl

Friesland Wonderland