Lees meer: Geart Jabiks van den Berg

Op verzoek van Geart Jabiks van den Berg werden er door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen gedaan op het Joodse Kerkhof.
Toen in die dagen ontginningen nabij de Oldeberkoperweg op het programma stonden wist van den Berg te voorkomen dat een eeuwenoude schans verloren ging.
Tevens vond van den Berg resten van oude pottenbakkerijen. Dit alles bij elkaar, samen met nog tal van andere vondsten, zorgde ervoor dat een stuk van de vroegere bewoning verduidelijking kreeg.
Geert van den Berg werd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek officieel als correspondent aan deze dienst verbonden.

Geart Jabiks fan ‘e Tsjongerwâl, zoals hij zichzelf graag noemde, sprak de wens uit dat zijn werk en zijn liefde en respect voor de natuur bewaard zou blijven en door werd gegeven.

De website over Geart Jabiks van den Berg vindt u hier > .