Geart Jabiks

Geart Jabiks van den Berg (02-12-1886 – 06-03-1954) was een bekende dichter die in onze dorpen woonde. Op de Grote Kiekenberg staat een gedenksteen (lop borden aangeduid als ‘zwerfsteen’) met een van zijn gedichten.

Naast al zijn speurtochten en onderzoeken in het landschap van de Oosthoek, nam Geart Jabiks van den Berg ook de tijd om zijn gedachten op papier te zetten.
Zijn grote liefde voor de natuur heeft hij verwoord in vele gedichten.
Met name de omgeving rond De Kiekenberg had zijn belangstelling. Vaak zocht en vond hij (stenen) voorwerpen die iets konden ophelderen over het verleden.

Er is ook een eigen website over Geart Jabiks en zelfs een Facebook pagina.

Lees meer > over Geart Jabiks.