Trekker Trek Oudehorne

De Stichting Trekker Trek Oudehorne organiseert  jaarlijks een trekker trek wedstrijd op een terrein langs de Oldeberkoperweg te Oudehorne.

De stichting heeft een eigen webpagina >.