Muziekvereniging De Vrije Fries

Muziekvereniging De Vrije Fries

Christelijke Muziekvereniging De Vrije Fries bestaat uit 39 leden. De vereniging bestaat dan wel bijna 90 jaar, de gemiddelde leeftijd van het korps is jong voor een fanfarekorps. De vroege integratie van jonge muzikanten is een doelbewuste keuze van het korps. Het geeft een frisse uitstraling en zorgt voor de broodnodige continuïteit van de vereniging. Het publiek reageert in ieder geval altijd verrast op De Vrije Fries, dat onder leiding staat van Syde van der Ploeg. Jaarlijkse activiteiten zijn o.a.:

  • Jaarlijkse uitvoering
  • Concours of Frysk Fanfare
  • Begeleiden kerkdiensten
  • Optocht Flaeijelfeest
  • Culturele avond
  • Studiedagen jeugd
  • Federatie concert

Enthousiast geworden?
Lijkt het je geweldig om ook in een muziekkorps te spelen? Of wil je je oude hobby weer oppakken en komen musiceren? Je bent van harte welkom! Voor vragen of opgave kun je mailen naar devrijefries@hotmail.com. We repeteren in ‘De Vallei’ te Oudehorne, Schoterlandseweg 20, tel. (0513) 54 16 88. De repetitieavond is op dinsdag van 19.30 – 21.30 uur.

Muziekles
Afhankelijk van het muziekinstrument dat je wilt bespelen, kun je op verschillende plaatsen muziekles krijgen. Voor aanmeldingen kun je contact opnemen met De Vrije Fries. De lessen kunnen via de Vrije Fries goedkoper aangeboden worden dan lessen via de muziekschool.

Donateur worden
Alle muziekverenigingen bestaan mede dankzij de financiële steun van donateurs. Wilt u ons blijvend ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via devrijefries@hotmail.com. Al vanaf € 5,- per jaar zorgt u er mede voor dat deze vorm van cultuur ook in uw eigen omgeving blijft bestaan.

Het bestuur:

Voorzitter:                   Rommie Haarsma (0513 541578)

Vice voorzitter:           Joke Jongsma

Penningmeester:        Jitske Hoekstra

Secretaris:                  Jettie Jongsma

Algemeen adjunct:     Anke Krekt

 

Boekhouder:               Annie Hoekstra

Dirigent:                      Syde van der Ploeg

Contact: devrijefries@hotmail.com