Muziekvereniging De Vrije Fries

Muziekvereniging De Vrije Fries

Christelijke muziekvereniging De Vrije Fries bestaat uit + 30 leden. De vereniging bestaat dan wel meer dan 90 jaar, de gemiddelde leeftijd van het korps is jong voor een fanfarekorps. De vroege integratie van jonge muzikanten is een doelbewuste keuze van het korps. Het geeft een frisse uitstraling en zorgt voor de broodnodige continuïteit van de vereniging. Het publieke reageert in ieder geval altijd verrast op De Vrije Fries, dat onder leiding staat van Syde van der Ploeg. Als er genoeg jeugdleden zijn, vormen zij gezamenlijk het jeugdkorps “Fortissimo”.

Jaarlijkse activiteiten zijn o.a.:

  • Jaarlijkse uitvoering
  • Concours of Frysk Fanfare Festival
  • Begeleiden kerkdiensten
  • Optocht Flaeijelfeest
  • Studiedagen jeugd
  • Federatie concert

Enthousiast geworden?

Lijkt het de geweldig om ook in een muziekkorps te spelen? Of wil je je oude hobby weer oppakken en komen musiceren? Je bent van harte welkom! We repeteren in “De Vallei” te Oudehorne, Schoterlandseweg 20. De repetitieavond is op dinsdag van 19.30 – 21.30 uur.

Muziekles
Afhankelijk van het muziekinstrument dat je wilt bespelen, kun je op verschillende plaatsen muziekles krijgen. De meeste lessen kunnen bij De Vrije Fries zelf gevolgd worden, in De Vallei. Voor aanmeldingen en vragen kun je contact opnemen met De Vrije Fries.

Donateur worden

Alle muziekverenigingen bestaan mede dankzij de financiële steun van donateurs. Wilt u ons vrijblijvend ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via devrijefries@hotmail.com. Al vanaf € 5 per jaar zorgt u er mede voor dat deze vorm van cultuur ook in uw eigen omgeving blijft bestaan.

Contact

devrijefries@hotmail.com