Plaatselijk Belang

Sinds 1902 zet de vereniging Plaatselijk Belang zich in voor een optimaal leefklimaat en het algemeen welzijn van de inwoners van Oude- en Nieuwehorne. Behoud en uitbreiding van de voorzieningen in onze dorpen staat hierbij centraal. De vereniging heeft ruim 700 leden. Plaatselijk Belang is namens de inwoners een belangrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur van Heerenveen en andere maatschappelijke organisaties.

Leidraad is de dorpsvisie, die we de komende jaren weer gaan actualiseren.

Plaatselijk Belang komt op voor het algemeen belang van de inwoners van Oude- en Nieuwehorne!

Aandachtspunten van Plaatselijk Belang zijn:

Continuering Woningbouw
Handhaving en verbetering woonklimaat
Behoud dienstverlenende voorzieningen
Verkeersveiligheid
Saamhorigheid en verenigingsleven
Behoud en ontwikkeling kleinschalige bedrijvigheid
Realisatie brede-school-activiteiten
Recreatieve voorzieningen
Verbeteren naamsbekendheid Oude- en Nieuwehorne
Speelvoorzieningen
Hertenkamp

Wie zitten in het bestuur van Plaatselijk Belang?

Jappie van den Bergs (voorzitter)
Ton van Hooijdonk (secretaris)
Rinke Heida (penningmeester)
Baukje de Jong (bestuurslid)
Auke Brouwer (bestuurslid)
Henk Mulder (bestuurslid)
  (bestuurslid)

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost € 6 per jaar.

Aanmeldformulier

Contactformulier Plaatselijk Belang