Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang komt op voor het algemeen belang van de inwoners van Oude- en Nieuwehorne. Sinds 1902 zet de vereniging Plaatselijk Belang zich in voor een optimaal leefklimaat en het algemeen welzijn van de inwoners van Oude- en Nieuwehorne. Behoud en uitbreiding van de voorzieningen in onze dorpen staat hierbij centraal. De vereniging heeft ruim 700 leden. Plaatselijk Belang is namens de inwoners een belangrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur van Heerenveen en andere maatschappelijke organisaties.Leidraad is de dorpenvisie, die we het komende jaar weer gaan actualiseren.

Aandachtspunten van Plaatselijk Belang zijn:

  • Woningbouw
  • Behoud en verbetering woonklimaat
  • Behoud dienstverlenende voorzieningen
  • Verkeersveiligheid
  • Saamhorigheid en verenigingsleven
  • Realisatie brede-school
  • Recreatieve voorzieningen
  • Promoten naamsbekendheid Oude- en Nieuwehorne
  • Speelvoorzieningen
  • Hertenkamp

Wie zitten in het bestuur van Plaatselijk Belang?

Jappie van den Bergs (voorzitter)
Ton van Hooijdonk (secretaris)
Nanno Kroeze (penningmeester)
Baukje de Jong (bestuurslid)
Auke Brouwer (bestuurslid)
Henk Mulder (bestuurslid)
  (bestuurslid)

Lidmaatschap Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost € 6 per jaar.

Contactformulier Plaatselijk Belang

Aanmeldformulier