Lees verder: Historie

In deze streken was veel landbouw aanwezig. Tot de 20e eeuw meestal landbouw, na opkomst van de zuivelindustrie ook de veeteelt. In de 17e en 18e eeuw is ook de (hoog)veengraverij hier actief geweest. Aan de zuidkant lag de rivier de Tjonger, terwijl aan de noordzijde de Schoterlandse Compagnonsvaart werd gegraven. Daarom wordt het gebied vaak aangeduid met “Tusken Feart en Tsjonger”.

In Oudehorne (Fr. Aldhoarne) staat een gereformeerde kerk en een school met de bijbel (Meester S. Wijbrandischool). Op de begraafplaats is een klokkenstoel waar jaarlijks tussen 21 en 31 december het Sint Thomasluiden nog in ere wordt gehouden. De twee klokken in het klokhuis, welke in 1942 door de Duitse bezetters zijn gevorderd, dateerden respectievelijk van 1617 en 1763. Oudehorne telt momenteel omstreeks 850 inwoners.

In Nieuwehorne (Nijhoarne) staat een hervormde kerk uit 1778 en een openbare lagere school (Sevenaerschool). Ook Bontebok hoorde tot 1979 bij Nieuwehorne voor het een zelfstandig dorp werd.

Er vestigden zich ook enkele vrij grote winkels. Het heeft een modern dorpshuis annex multifunctioneel centrum “De Kiekenhof, een supermarkt” en diverse middenstands- en horecabedrijven. Beide dorpen zijn qua verenigingsactiviteiten op elkaar aangewezen.