Historie

De dorpen Oude- en Nieuwehorne lagen tot 1934 in de gemeente Schoterland, en sinds 1934 in de nieuwe samengevoegde gemeente Heerenveen. Bij die samenvoeging werden de gemeenten Schoterland, Aengwirden en een deel van Haskerland samengevoegd. De dorpen zijn gelegen aan de weg Oudeschoot – Donkerbroek en de Schoterlandse Compagnonsvaart, tussen Jubbega-Schurega en Nieuwehorne.

De eerste sporen van menselijke bewoning in de omgeving van Oude- en Nieuwehorne dateren van rond 11.000 v. Chr.. De omgeving van de Grote Kiekenberg, met zijn acht meter het hoogste punt in de omgeving, was voor de toenmalige bewoners (nomaden) waarschijnlijk een aantrekkelijke locatie vanwege het soms wassende water in de Tjongervallei. Ook Romeinen zijn gezien muntvondsten hier aanwezig geweest. Het eerste document waarin deze plaatsen genoemd worden dateert pas van 1315. Daarin wordt gesproken van de kapel van “Hoerna”, onderdeel van de katholieke kerk te Aldeboarn. Hoarne is afgeleid van het oudfriese “herna”, dat “uitspringende punt” of “hoek” betekent. Dit houdt verband met de grote meanders van de rivier De Tjonger. Op een kaart van Schotanus/Halma van 1718 staat bij het dorp vermeld “Oude Horn”.

Lees meer >

Meer historie ook  hier > bij het Doarpsargyf.

Kijk hier voor meer informatie over de dorpen: OudehorneNieuwehorne.