Wat doet het Doarpsargyf?

  • verzamelen en bewaren van alles wat met Oude- en Nieuwehorne te maken heeft
  • archiveren van verenigingsmateriaal
  • publicaties in dorpskrant “De Hoarnekrite”
  • historische overzichten maken van erven, boerderijen en huizen
  • plaatselijk onderzoek verrichten
  • beheer van het bibliotheek servicepunt in het dorpshuis
  • foto’s nemen en verzamelen van krantenknipsels van actuele zaken en gebeurtenissen

Wij ontvangen graag oude ansichtkaarten of maken er repro’s van.
Wij kunnen soms helpen bij stamboom onderzoek.
Wij helpen graag een ieder die iets over onze dorpen wil weten.
Giften kunt u kwijt op onze bankrekening 1032.57.152 bij de Rabobank.

Vestiging:
Het archief is gevestigd in dorpshuis “De Kiekenhof” te Nieuwehorne. De openingstijden zijn op de tweede en vierde woensdag van de maand van 20.00-22.00 uur, maar dit wijzigt soms ook. Wilt u een kijkje nemen, dan kunt u beter eerst even contact opnemen.

Bereikbaarheid:
Correspondentie kan gericht worden aan:
Stifting Dorpsargyf Ald- en Nijhoarne
P/a Bouwkamp 2,
8414 MK Nieuwehorne
telefoon: (0513) 54 20 73
E-mail adres: doarpsargyf [@] oude-nieuwehorne [.] nl

Ook leuk: kijken in oude kranten >