Home

Welkom op de website van onze dorpen!

De zusterdorpen Oude- en Nieuwehorne zijn gelegen in het zuidoosten van Friesland, op 8 km afstand van Heerenveen. In de directe omgeving wisselen houtwallen, bossen en kleinschalige landerijen elkaar af..

Oude- en Nieuwehorne beschikken over een goed voorzieningenniveau. Daarnaast is er veel kleinschalige bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. Hier vindt u meer informatie over gebeurtenissen en voorzieningen in en om de dorpen Oude- en Nieuwehorne.