Home

Op deze site vindt u informatie over actuele gebeurtenissen in en om de dorpen Oude- en Nieuwehorne. Daarnaast geven de verschillende verenigingen/stichtingen/buurten informatie over zichzelf. De zusterdorpen Oude- en Nieuwehorne zijn gelegen in het zuidoosten van Friesland, op 8 km afstand van Heerenveen. In de directe omgeving wisselen houtwallen, bossen en kleinschalige landerijen elkaar af. De dorpen hebben een goed voorzieningenniveau. Daarnaast is er veelzijdige kleinschalige bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. Oude- en Nieuwehorne zijn centraal gelegen in verschillende regionale fietsroutes en er zijn uitgebreide wandelmogelijkheden.

Hebt u een bericht voor of op deze website, dan kunt u de beheerder mailen >>.

Voor de dorpskrant Hoarnekrite kunt u dit e-mailadres >> gebruiken.