Home

Op deze site vindt u informatie over actuele gebeurtenissen in en om de dorpen Oude- en Nieuwehorne. Daarnaast geven de verschillende verenigingen/stichtingen/buurten informatie over zichzelf.
De zusterdorpen Oude- en Nieuwehorne zijn gelegen in het zuidoosten van Friesland, op 8 km afstand van Heerenveen. In de directe omgeving wisselen houtwallen, bossen en kleinschalige landerijen elkaar af.
Oude- en Nieuwehorne beschikken over een goed voorzieningenniveau. Daarnaast is er veelzijdige kleinschalige bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. Oude- en Nieuwehorne zijn centraal gelegen in verschillende regionale fietsroutes en er zijn uitgebreide wandelmogelijkheden.