AED (Automatische Externe Defibrillator)

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Wanneer is een AED nodig?

Een AED is nodig bij een hartstilstand. Er is dan sprake van kamerfibrilleren, een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren ontstaan er chaotisch prikkels in het hart, waardoor de hartkamers niet meer samentrekken en er geen bloed meer rondgepompt wordt. Het hart moet dan gedefibrilleerd worden, een soort resetten van het hart.

Wie haalt een AED?

  • Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED gehaald wordt:
    Iemand die in de buurt is weet een AED te hangen, bijvoorbeeld op de sportclub of in een winkelcentrum of bedrijf
  • de 112-centrale roept burgerhulpverleners op om een  AED te halen.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen. (info: hartstichting.nl)   

Locaties AED’s in Oude- en Nieuwehorne, de Kiekenhof
Coop Brouwer
Hoekstra Fourage
Sporthal
Kuperus Oudehorne