Dorpshuis De Kiekenhof

St. Dorpshuis ‘De Kiekenhof’ is een multi-functioneel centrum voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in Oude-en Nieuwehorne.

https://www.facebook.com/Kiekenhof/

‘De Kiekenhof’ opende in 1986 haar deuren in een vrijgekomen schoolgebouw. Sindsdien hebben een aantal verbouwingen en uitbreidingen de basis gelegd voor een multi-functioneel centrum dat uniek is in de regio en waar-mee de dorpsgemeenschap uitstekend uit de voeten kan.
Het dorpshuis beschikt over een vijftal ruimten voor vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten met een vloeroppervlak variërend van 20m² tot ruim 200m². De grote zaal is uitgerust met een podium, geluidsinstallatie en faciliteiten voor beamer-presentaties e.d.

Het dorpshuis biedt onderdak aan Peuterspeelzaal ‘De Lytse Bearkes’, Aardema Thuiszorg, een fysiotherapeut en biljartvereniging B.V.K.; ieder met eigen ruimten. Wekelijks houdt het Huisartsenlaboratorium zitting in het dorpshuis.
Verder kent De Kiekenhof een aantal vaste gebruikers: St. ‘Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne’, de Bejaardensoos, diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen en volksdansgroepen, Aardema thuiszorg, peuterspeelzaal ‘De lytse Bearkes’. Ook  hebben koersbal-, sjoel- en kaartclubs hun thuis in ‘De Kiekenhof’.

In het kader van het Kiekenhof-dupliceerproject rolt in het dorpshuis maandelijks dorpskrant ‘Hoarnekrite’ (een uitgave van ‘De Kiekenhof’) van de persen; evenals diverse verenigingsorganen en schoolkranten.
Het dorpshuis stelt zich waar mogelijk ten dienste van de bewoners van het aangrenzende Woonzorgcomplex ‘Yn ‘e Finne’.

Het dorpshuis – jaarlijks goed voor ruim 25.000 bezoekers – is geopend van maandag t/m vrijdag en op afspraak in de weekeinden.

Vestiging:

Molenweg 29
8414 NJ  Nieuwehorne
tel. (0513) 54 14 61

Beheerder:

Anneke Klijnstra-de Jong
De Winkelman 21
8414 KC  Nieuwehorne
tel. (0513) 54 14 61

Stichtingsbestuur:

Jappie Kuiper (voorzitter)
tel. (0513) 54 16 89

Peter de Jong (secretaris)
tel. 06-53 73 68 61

Jan de Bruin (penningmeester)
tel. (0513) 54 16 19

Geke de Jong-Hiemstra (personeelszaken)
tel. (0513) 43 66 61

Jeen Akkerman
tel. (0513) 54 18 03