Dorpshuis De Kiekenhof

St. Dorpshuis ‘De Kiekenhof’ is een multi-functioneel centrum voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in Oude-en Nieuwehorne.

https://www.facebook.com/Kiekenhof/

‘De Kiekenhof’ opende in 1986 haar deuren in een vrijgekomen schoolgebouw. Sindsdien hebben een aantal verbouwingen en uitbreidingen de basis gelegd voor een multi-functioneel centrum dat uniek is in de regio en waarmee de dorpsgemeenschap uitstekend uit de voeten kan.
Het dorpshuis beschikt over een vijftal ruimten voor vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten met een vloeroppervlak variërend van 20m² tot ruim 200m². De grote zaal is uitgerust met een podium, geluidsinstallatie en faciliteiten voor beamer-presentaties e.d..

Het dorpshuis biedt onderdak aan Peuterspeelzaal ‘De Lytse Bearkes’, Kwadrant Groep Thuiszorg, een fysiotherapeut en biljartvereniging B.V.K.; ieder met eigen ruimten. Wekelijks houdt het Huisartsenlaboratorium zitting in het dorpshuis.
Verder kent De Kiekenhof een aantal vaste gebruikers: St. ‘Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne’, de Bejaardensoos, diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen en volksdansgroep. Ook  hebben koersbal-, sjoel- en kaartclubs hun thuis in ‘De Kiekenhof’.

Het dorpshuis – jaarlijks goed voor ruim 25.000 bezoekers – is geopend van maandag t/m vrijdag en op afspraak in de weekeinden.

Vestiging:

Molenweg 29
8414 NJ  Nieuwehorne
tel. (0513) 54 14 61

E-mail: info@dekiekenhof.nl

Beheerder:

Anneke Klijnstra-de Jong
De Winkelman 21
8414 KC  Nieuwehorne
tel. (0513) 54 14 61

Stichtingsbestuur:

Jappie Kuiper (voorzitter)
tel. (0513) 54 16 89

Peter de Jong (secretaris)
tel. 06 – 53 73 68 61

Jan de Bruin (penningmeester)
tel. (0513) 54 16 19

Anneke de Jong-Hiemstra (personeelszaken)
tel. 06 – 21 65 56 55