St. Volksvermaak (SVV)

De Stichting VolksVermaak Oude en Nieuwehorne is ontstaan uit de behoefte die er was voor het organiseren van diverse dorps activiteiten.
De SVV bestaat nu al weer enkele jaren en heeft daarom al vele activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten bestaan dan ook uit vele verschillende onderdelen, van Sinterklaas intocht tot een burendag.
Al dit werk doen we met een bestuur dat zeer gemotiveerd is om steeds weer nieuwe activiteiten te organiseren. Dit jaar was dat bijvoorbeeld  ook voor  DOCH IT FOAR DYN DOARP. Veel vrijwilligers zetten zich hier voor in. Ook u kunt  zich opgeven bij het bestuur van de SVV.

SVV organisatie van onder andere:

  • Oud- en Nieuwfeest
  • Avond4daagse
  • St. Thomaskuiertocht
  • Sinterklaas-intocht
  • Jeugdbingo
  • Hilarische dag
  • Koninginnedag
  • Voorjaarsmarkt
  • TV uitzending ‘Doch it foar dyn doarp’

Het bestuur van de SVV bestaat uit:

Bonne Schokker voorzitter (0513) 62 52 20
Gretha Kuiper penn. (0513) 54 17 26
Geke de Jong secr. (0513) 54 14 30
Klaasje Stoker lid (0513) 62 52 20
Fokke Jonker lid (0513) 54 20 68
Geralt de Vries lid (0513) 54 15 35
Ria de Kroon lid (0513) 54 23 34