Nieuwbouw

Mogelijkheden woningbouw ‘De Fjilden’

Woningbouw is mogelijk in het plangebied ’De Fjilden’. Dit woonplan ligt aan de rand (oostkant) van het dorp Nieuwehorne. Het betreft hier het voormalige sportcomplex van het dorp tussen de wegen Sterrekamp en het Sevenaerpad. Na realisatie van het nieuwe sportcomplex aan de noordzijde van het dorp is het terrein nu beschikbaar voor woningbouw. Aan de oostkant, langs het Sevenaerpad, hebben de toekomstige bewoners uitzicht op het coulissen landschap rond het dorp. De kavels nabij de Sterrekamp liggen “smuk” tussen beFjilden schetsplan foto_15_150_5staande woonstraten en een karakteristieke laan met monumentale bomen. Dus geen kale nieuwe nieuwbouwwijk die nog moet gaan leven. De combinatie van bebouwing en bestaand groen kan voor een mooi geheel en een uniek woonplan zorgen. Wonen in Oude- en Nieuwehorne betekent landelijk wonen in een actieve gemeenschap met veel voorzieningen en in een prachtige natuurlijke omgeving. Meer informatie over woonplan ’De Fjilden’ is te vinden via onderstaande link:

http://www.woneninnieuwehorne.nl/nl/home/

Nieuws uit categorie: Nieuwbouw