Dorpskrant Hoarnekrite

MEDEDELING:

VANWEGE DE MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS IS DE HOARNEKRITE OOK IN MEI NOG NIET VERSCHENEN.

MAAR IN JUNI VERSCHIJNT DE KRANT WEL WEER!

KOPIJ INLEVEREN KAN TOT 3 JUNI.

De Hoarnekrite wil als dorpskrant een platform zijn voor de inwoners van Oude-en Nieuwehorne. De redactie streeft er naar de inhoud interessant te doen zijn voor een zo breed mogelijk lezerspubliek. Sinds januari 2020 verschijnt de krant in full-colour.

De redactie is onafhankelijk en als geheel verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. Zij behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme artikelen worden niet geplaatst. Ondertekening met initialen is toegestaan mits naam en adres van de inzender bij de redactie bekend zijn.

Advertenties

We hebben 8 vaste advertentiepagina’s met advertenties. Kosten voor een advertentie op visitekaartje-formaat bedragen ± € 55,–/jaar. Losse eenmalige commerciële advertenties van beperkte omvang zijn tegen betaling mogelijk voor vaste adverteerders. Kosten naar evenredigheid van plaatsingsgrootte. Informatie verkrijgbaar bij Frans Hogerheijde (contactgegevens en verschijningsdata zie volgende pagina).

Privacyverklaring

In verband met de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een privacyverklaring opgesteld.

U kunt deze hier downloaden.