Klokkencommissie Oudehorne

Sint Thomasluiden, een eeuwenoude traditie.

In Katlijk en Oudehorne, gemeente Heerenveen, vindt jaarlijks in de periode van 21 t/m 31 december een bijzonder oud volksgebruik plaats, het zogenaamde ‘Sint Thomasluiden’. U kunt hier > even luisteren hoe dat klinkt.
In vroeger jaren was dit oude volksgebruik in grote delen van Friesland erg populair. Nu wordt deze traditie nog in slechts twee dorpen gehouden Oudehorne en Katlijk).
Het Sint Thomasluiden was bedoeld om de boze geesten aan het einde van het jaar te verdrijven. Zeker is dat het luiden te maken heeft met de heilige Thomas, want op zijn naamdag, 21 december, begint het eeuwenoude gebruik.

De klokkencommissie Oudehorne organiseert in het kader van het Sint Thomasluiden een evenement op 30 december. De wat oudere jeugd strijdt dan om de eer de beste klokkenluider van het jaar te worden. Ook dit jaar wordt er een wedstrijd voor senioren gehouden. De klokkenstoel van Oudehorne staat op het kerkhof, wat aan het klokkenluiden een speciale sfeer geeft. Actuele informatie op de ‘Nieuws’-pagina.

Meer weten over de techniek van het klokluiden, lees dan verder > op de volgende pagina.