Nieuws

IN JUNI KOMT DE DORPSKRANT HOARNEKRITE WEER UIT!

Kopij kan uiterlijk 3 juni weer worden ingeleverd.

Vanwege de zogenaamde ‘intelligente lockdown’ en de daarbij behorende RIVM-maatregelen had de redactie in maart om meerdere redenen besloten om géén aprilnummer uit te brengen.

In april hadden we nog even hoop dat misschien in mei weer een dorpskrant Hoarnekrite op de deurmat zou kunnen vallen. Echter was voorzienbaar dat de situatie tot half mei grotendeels ongewijzigd moest blijven, zodat we ook in mei niet verschenen.

Als u nog kopij wilt inleveren voor dat nummer kunt u dit tot uiterlijk 3 juni sturen naar: hoarnekrite@oude-nieuwehorne.nl .

 

Het juninummer zal grotendeels in het teken staan van de gevolgen van het coronavirus. Ook als u geen kopij heeft zou u medewerking kunnen verlenen door gewoon uw eigen verhaal/ervaringen met ons delen. Wij doen dit niet met een vragenlijst om iedereen zoveel mogelijk vrij te laten. U kunt uw persoonlijk houden of dit (mede) te doen vanuit uw organisatie of bedrijf. Als steuntje hebben wij hierna enkele punten genoemd die u eventueel kunt meenemen, maar voel u vrij om dat niet te doen.

Ook kunt u nog foto’s insturen, ook voor gebruik op de voorkant. Deze moeten minimaal 2 Mb groot zijn en dan alleen in staand (portret) formaat.