Nieuws

 

Plaatsing antenne-installatie T-Mobile

T-Mobile is voornemens om in de loop van 2023 een zendmast met een hoogte van 40 meter te plaatsen nabij de Ambulancepost aan de 8e Wijk. Doel van deze zendmast is het verbeteren van de dekking van het netwerk van T-Mobile in uw omgeving. Naast T-Mobile zal KPN tevens gebruik gaan maken van de mast.

Geplande locatie zendmast

De gemeente Heerenveen is in principe bereid medewerking te verlenen aan het plaatsen van een dergelijke mast maar heeft aangegeven dat u als bewoner tevens de mogelijkheid dient te hebben om vragen te stellen alvorens T-Mobile de benodigde bouwvergunning aanvraagt. Eventuele vragen kunt u stellen via onderstaand e-mail adres.

Veel informatie over antenne-installaties is te vinden op www.antennebureau.nl.

Bovenstaande info is ontvangen van S. van der Werf (T-Mobile Netherlands. B.V.). Reacties graag naar

s.vanderwerf@innso.nl