Nieuws

Automatische machtiging PB en Hoarnekrite

Met ingang van het seizoen 2015-2016 willen Plaatselijk Belang en de Hoarnekrite de inning van de contributie en abonnement automatiseren. In de Hoarnekrite was hiervoor een machtigingsformulier opgenomen. Indien u deze niet meer hebt, dan kunt u die ook hier downloaden. De contributielopers komen binnenkort nog bij u langs aan de deur om de formulieren op te halen.

Geslaagde Koningsdag Nieuwehorne 2015

Het was dan misschien een beetje fris, maar het Oranjezonnetje deed uitstekend zijn best om het toch iets aangenamer te maken. Op en rond de Brink was er op 27 april weer van alles te doen, zodat de SVV tevreden kan terugblikken. Als u in beelden wilt terugblikken, dan kunt u dat doen met de foto’s op deze pagina.

Overhandiging opbrengst kuiertocht

Op vrijdagavond 24 april overhandigden Bonne Schokker en Dirk Hoekstra van de SVV (Stichting Volksvermaak) aan een tweetal lokale initiatieven de opbrengst van de kuiertocht van december 2014. Zodoende kregen de medewerkers van jeugdhonk ChilOut en van Doarpshelp elk een cheque uitgereikt van € 342,50. Foto’s hiervan kunt u hier vinden. Op de groepsfoto staan:
achter: Ate Westra en Geke de Jong (Doarpshelp), Marijan van Dam, Henriette Huitema en Anja Looper (ChilOut);
voor: Regina de Kroon, Rianne Schimmel, Froukje Heida en Rintsje Klaas Herder (ChilOut).

Avond4daagse 2015

Op 2, 3, 4 en 5 juni wordt de Avond4daagse Oude- en Nieuwehorne gelopen.
Voor wie vast in training wil; de routes van vorig jaar staan op www.avondvierdaagse-oude-en-nieuwehorne.nl. Ook zijn daar de foto’s van afgelopen jaar te vinden, gemaakt door Christien Boersma!