Buurtverenigingen

In Oude- & Nieuwehorne zijn de volgende buurtvereningen actief:

Naam buurtverenigingContactpersoonTelefoonr.
Om’e Kiekenberg omdekiekenberg@hotmail.nlFrans Schregardus  06-13246367
De Nije Wyk
denyewyk@hotmail.com
Tessa Lageveen  06-23154151
De Brègebuorren bregebuorren@gmail.comMartje Kuperus, Tjerk Huitema06-15620439; 06-53365315
It Boskpaed
boskpaed@hotmail.com
Marit Houtman – Valk 
Kúpersbuurt
anne-elliejongsma@hotmail.com
Elly Jongsma  0513-437709
Molenbrink  
molenbrink@hotmail.com
Geert Veenstra06-50668083
Op ’e Nij Ferboun
h.kromkamp@upcmail.nl
Wiepkje van Roeden 
De Pomp  
Om’e Toer ometoer.nieuwehorne@hotmail.nlAnita Comello  0513-541060
De Dobben buurtverenigingdedobben@gmail.com  
Om’e ald Skoalle
m.flapper@hotmail.com
Monique Flapper06-17577329
De Klokkenstoel
henk@haarsma.eu
Henk Haarsma 
Om ’e Reed
strahoek@hetnet.nl
S. Hoekstra06-42579972