Lees verder: Wijbrandischool

De komende jaren zullen we werken aan het maar adaptief lesgeven aan de kinderen. We gaan uit van de onderwijsbehoeftes van de kinderen. M.a.w. wat is er nodig om de leerling zo goed mogelijk te laten leren?
Ook het opbrengstgericht werken speelt hierbij een rol. We nemen toetsen af, analyseren deze en stellen nieuwe doelen om het onderwijs op onze school te verbeteren. Alle leerkrachten volgen een training in het voorspelbaar zijn in de klas. Hoe loop je hulproutes, hoe geef je dat aan enz. We blijven als school altijd leren.

Verdere informatie

We streven naar een sfeer op school die veilig en vertrouwd is. Elk kind proberen we zoveel mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen. Alert zijn we op pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.
Orde en regelmaat vinden we erg belangrijk; dit bevordert de rust, veiligheid en leerprestaties. Er wordt gewerkt met methoden die passen in deze tijd.

Het is mooi als de kinderen, na het afscheid nemen en/of naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen zeggen: ‘De Meester S. Wijbrandischool, het was een goeie tijd!’

Meester S. Wijbrandischool
Schoterlandseweg 19
8413 NM Oudehorne
tel.: (0513) 54 23 00
e-mail: mail [@] meesterswijbrandischool [.] nl
web: www.meesterswijbrandischool.nl